دانلود رایگان سخنرانی های استاد محمد شجاعی

اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید دیگر شاید نتوانید بلند شوید!

  • غم و افسردگی
  • استرس و دلشوره
  • احساس گناه و نفرت از خود
  • احساس شکست و ناتوانی

 

دانلود غلبه بر رنجش و کینه به دل گرفتن از استاد محمد شجاعی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر رنجش و کینه به دل گرفتن از استاد محمد شجاعی”