دانلود سخنرانی های دکتر شهرام اسلامی

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

برای دانلود سخنرانی های دکتر شهرام اسلامی موضوعات مد نظرتان را از لیست زیر انتخاب کنید:

کانال تلگرام دکتر شهرام اسلامی
آدرس و تلفن ارتباط با مطب دکتر شهرام اسلامی
موسسه شخصیت پردازی کودک دکتر شهرام اسلامی
بیوگرافی دکتر شهرام اسلامی
اینستاگرام دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی هوش اقتصادی کودک از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی تربیت ۱ از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی تربیت ۲ از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی مسائل جنسی کودک و نوجوان از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی ۴ اشتباه تربیتی از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی روند رشد کودک ۱ از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی روند رشد کودک ۲ از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی شکل گیری شخصیت از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی ارتباط با نوزاد از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی پرورش نوجوان از دکتر شهرام اسلامی
دانلود سخنرانی پرورش کودک از دکتر شهرام اسلامی

 

دانلود سخنرانی هوش اقتصادی کودک از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

چگونه می توانم هوش اقتصادی کودکم را افزایش بدهم؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود بخش پنجم

دانلود بخش ششم

دانلود بخش هفتم

دانلود سخنرانی تربیت ۱ از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

با کم رویی فرزندنم چه کنم؟

با تنبلی فرزندنم چه کنم؟

با لکنت زبان فرزندنم چه کنم؟

با دروغ گویی فرزندنم چه کنم؟

با ترس های فرزندنم چه کنم؟

با سلام نکردن فرزندنم چه کنم؟

برای تقویت هوش اجتماعی فرزندنم چه کنم؟

برای باج ندادن فرزندنم چه کنم؟

برای درس خواندن فرزندنم چه کنم؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخشی از سمینار

دانلود سخنرانی تربیت ۲ از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

با درس نخواندن فرزندنم چه کنم؟

با بی نظمی فرزندنم چه کنم؟

با جمع نکردن اتاق خواب فرزندنم چه کنم؟

با شب ادراری فرزندنم چه کنم؟

با ناخن خوردن فرزندنم چه کنم؟

با لکنت زبان فرزندنم چه کنم؟

با پرخاشگری فرزندنم چه کنم؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخشی از سمینار


دانلود سخنرانی پرورش نوجوان از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

از چه سنی برای فرزندم موبایل تهیه کنم؟

با فرزند بیش فعالم چه کنم؟

نه گفتن را نیز چگونه به فرزندم بیاموزم؟

با دروغگویی چگونه برخورد کنم؟

با بچه های طلاق چگونه رفتار کنم؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود سخنرانی مسائل جنسی کودک و نوجوان از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

مراحل رشد جنسی کودکان و نوجوانان

از چه سنی مسایل جنسی را به فرزندنم آموزش بدهم؟

با سئوالات جنسی فرزندم چگونه برخورد کنم؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود سخنرانی ۴ اشتباه تربیتی از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

از شما برای فرزندانتان چه چیزی باقی می ماند؟

فقط خاطره…… پس تا میتوانید خاطرات خوش بسازید

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود سخنرانی روند رشد کودک ۱ از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

مغز کودک از لحاظ کمی رشد نمی کند بلکه هماهنگی بین سلولهای مغزی است که رشد می کند.

نقش شما بعنوان والدین در این رشد چیست؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود سخنرانی روند رشد کودک ۲ از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

چرا و چگونه کودکان شیرین زبانم به نوجوانان پرخاشگر مبدل می شوند؟

راههای پیشگیری کدامند؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

دانلود بخش چهارم

دانلود سخنرانی شکل گیری شخصیت از دکتر شهرام اسلامی

مباحث مورد بررسی:

روند شکل گیری شخصیت.

مهم ترین عوامل در شکل گیری شخصیت.

تک فرزندی و تاثیر آن بر روند شکل گیری شخصیت.

اگر فرزند دختروپسر باشد روند شکل گیری شخصیت چگونه خواهد بود؟

و…

سخنرانی های روانشناسی و موفقیت

دانلود سخنرانی دکتر شهرام اسلامی

دانلود بخشی از سمینار