دانلود سخنرانی ازدواج موفق (دکتر فرهنگ)

آیا تا حالا فکر کردید در جلسه خواستگاری چه سوالاتی باید بپرسید؟!

سمینار ازدواج موفق، خصوصا قسمت سوالاتی که در جلسه خواستگاری باید پرسیده شود تا بتوان به شخصیت واقعی طرف مقابل پی برد، بسیار عالی است. ما که پیش از این برای یافتن چنین سوالاتی بسیار جستجو نموده ایم ولی آنچه در اینجا توسط دکتر فرهنگ ارائه شده، حقیقتا بی نظیر است.

ادامه خواندن “دانلود سخنرانی ازدواج موفق (دکتر فرهنگ)”